top of page

Hvordan får jeg best resultat når jeg øve på et instument?

Oppdatert: 6. mar. 2022


 

Det er mange nybeggynnere som lurer på hvor lenge de bør øve ,hvor ofte og hva er den riktige måte å øve på instrumentet sitt.


Jeg er fiolinlærer i Frosch Musikkrom og har opplevd at flere elever både nybegynnere og viderekommende lurer på dette.


En nybeggynner bør øve 10-15 minutter hver dag, dette er ikke lenge. Mange tenker at de kan øve 1 time to ganger i uka isteden, og de kan få samme resultat, men dette stemmer ikke. For et strykke instrument er det veldig viktig at man lærer alt riktig fra starten, som hånd stilling og buegrepp . Det kan være lettere for piano elever, fordi det kreves ikke så mye konsentrasjon på den tekniske delen i starten .


Etter en måned med daglig øving ,kan du øke det til 30- 40 min . Det anbefales at eleven tar en kort pause, spesielt om eleven er et barn. For å få et god resultat må eleven ha full konsentrasjon i øvings prosesen ,om eleven blir sliten og det blir vanskelig å holde konsentrasjonen, da er det bedre å stoppe med spillingen. I denne situasjonen kan han/hun beggyne på nytt med treningen på et senere tidspunkt eller neste dag .


 
 


Etter en periode når du har øvd ca 30 -40 min daglig i 2 måneder, kan du øke øvingen din til 1 time hver dag. Det passer best for voksne og barn som er over 9 år


Din øvingstid bør øke stadig, avhengig av alder og nivået som du har kommet til.

For viderekommende elever som har lyst til å få gode resultater i fremtiden ,anbefales det å ha et øvingsproses på 4 timer daglig fordelt på to ganger .


  

Tips:


1.Det beste er at du har en plan for dagens øving. Skriv planen hver dag og hva du skal øve på denne dagen.


Viktig! Prøv å unngå spilling av andre musikkstykker som er ikke med i planen din.


2. Du trenger ikke å repetere hele stykken\sangen mange ganger . Det som trengs først er å spille sakte gjennom hele stikken, og når du kommer til den vanskelige delen, da må du repetere bare den delen. Når føler at du har lært den, da er veldig viktig at du trener på hele inspillingen av stykken .


3. Du må være kritisk mot deg selv og ikke slippe noe feil uten å lære det riktig . Det hjelpe mye å filme deg selv slik at du kan se\ høre selv på resultatet.


4. Hvis stykken du øver på, spilles i fort tempo , da hjelper det å spille det i forskjellige tempoer. Men da anbefales det at du bruker metronom, og starter med Moderato tempo.


5. På slutten av dagens øving ,spill alle stykkene en gang fra beggynelsen til slutten , slik du kan høre på hele resultatet av dagens øving.


 

Håper du får inspirasjon for din øving ! :)


Du kan gjerne skrive komtmentar eller spøre om du lurer på noe . Vi i Frosch Musikkrom er opptatt av at alle får gode resultater på en riktig pedagogisk måte.

Comments


bottom of page